سیم سوپرالاستیک با 20 درجه تورک بالا بطول 38 میل

آرچ وایرهای 19/25 نی تی با 20درجه تورک در ناحیه قدام جهت ایجاد اورجتآرچ وایرهای 19/25 نی تی با 20درجه تورک در ناحیه قدام جهت ایجاد اورجتv

نمایش قیمت و توضیحات کامل محصول

قیمت اصلی: 117,810 تومان

توضیحات تکمیلی محصول

1)به کمک تکنیکها و دستگاههای کامپیوتری پیشرفته در ناحیه قدام این سیمها یک خمی به اندازه 20 درجه اضافه شده است.

 2) اعمال تورک بیشتر به انسیزورهای بالا 

3) یک راه ساده برای لینگوالی نمودن انسیزورهای پایین.

دیگر محصولات این مجموعه

محصولات پیشنهادی