سیم همرنگ استیل 19/25 بیضی یک عدد

لایه رویی آن همرنگ دندان است در حالیکه سطوح دیگر که در تماس با شیار براکت است همان آلیاژ سیم است و پوششی ندارد.

نمایش قیمت و توضیحات کامل محصول

نوع کالا را انتخاب کنید

توضیحات تکمیلی محصول


1)سمت لبیال و باکال سیم یک لایه رادیوم دارد تا همرنگ دندان بشود. 2) سیم استیل به همراه تمامی خصوصیات آن 3) سطوح داخلی سیم که با شیار براکت در تماس است هیچ لایه ای ندارد، لذا حداکثر خصوصیات لغزشی سیم حفظ میشود تا به حداکثر زیبایی و کارایی در درمان برسیم.

دیگر محصولات این مجموعه

محصولات پیشنهادی