خطاهای رایج در فتوگرافی دندانپزشکی

اگر با این خطاها آشنا بشویم عکسهای باکیفیتی خواهید گرفت.

ایرادات زیادی در زمان عکاسی رخ میدهد و رایجترین آنها را (استفاده از آینه های شیشه ای، بخار روی آینه، زاویه دوربین، تعداد دندانهای درون کادر و غیره) در این فیلم کوتاه به تصویر کشیدم تا بتونیم عکسهای با کیفیت بالاتری تهیه کنیم.


نظری ثبت نشده است
ثبت نظر

خطاهای رایج در فتوگرافی دندانپزشکی


...