اصول فتوگرافی در دندانپزشکی

آشنایی با اصول عکاسی برای حرفه دندانپزشکی

در این فیلم با پارامترهای مهم برای عکاسی دندانپزشکی آشنا می شوید شامل نور، شاتر، دیافراگم، و ISO. 


نظری ثبت نشده است
ثبت نظر

اصول فتوگرافی در دندانپزشکی


...