ترموفرمینگ

روش فرم دادن ورقهای شفاف روی کست

برای ساختن الاینرهای شفاف یا اسپلینت های اکریلی از روش ترموفرمینگ استفاده می شود که در فیلم زیر مشخص شده است.


نظری ثبت نشده است
ثبت نظر

ترموفرمینگ


...

روش فرم دادن ورقهای شفاف روی کست

۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | 7 ماه قبل